ALÍ

A noite do meigallo

A noite do meigallo

Xogo de mesa de Brazolinda xogos de estrutura semellante á oca ou o parchís, con dados e peóns que avanzan en función do número, pero con moitos máis ingredientes (o principal son as adiviñas que cómpre ir resolvendo na maioría das casiñas). Ademais, cada vez que se xunten tres ingredientes para a apócema, hai que facer un conxuro rimado seguindo unhas instrucións.